พิโกไฟแนนซ์ คืออะไร

 พิโกไฟแนนซ์ คือ สินเชื่ออเนกประสงค์ ที่ให้วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็นสินเชื่อรายย่อย โดยผู้ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สามารถปล่อยสินเชื่อให้บริการแก่บุคคลที่มีทะเบียนบ้านหรืออาศัย หรือทำงานภายในจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ซึ่งมีกระทรวงการคลังโดยสำหนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้กำกับดูแล

Image result for finance

พื้นที่การขอสินเชื่อ Pico Finance

กรณีที่ 1 ที่ทำได้  ทะเบียนบ้านของนายนพ อยู่ในพื้นที่ของ Pico Finance ขอนแก่น แต่นายนพมาทำงานที่นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดอยุธยา ซึ่งมี Pico Finance อยุธยา อยู่เพียงแห่งเดียว นายนพ ซึ่งอาจจะสะดวกที่จะขอสินเชื่อจากพิโกไฟแนนซ์ อยุธยา มากว่า จะเดินทางกลับไปจังหวัดขอนแก่น ก็สามารถขอได้ หรือจะเดินทางกลับไปขอสินเชื่อกับ พิโกไฟแนนซ์ ขอนแก่น ที่มีอยู่ 13 แห่ง ก็ได้ ตามแต่สะดวก

กรณีที่ 2  ในกรณีที่นางน้อยผู้พักอาศัยอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี มีอาชีพค้าขาย เดินทางไป-มา เพื่อส่งของที่จังหวัดชลบุรี และระยอง เพราะมีญาติอยู่ที่นั่น จะขอสินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์ ให้กับญาติสนิทที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ เมื่อตรวจสอบดูแล้ว Pico Finance ปทุมธานี มีอยู่เพียง 4 แห่ง ในขณะที่จังหวัดระยอง และชลบุรี มีบริษัทให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ อยู่รวมกันมากกว่า 20 แห่ง แม้ว่านางน้อยอยากจะช่วยดำเนินการขอสินเชื่อกับ Pico Finance ชลบุรี หรือ พิโกไฟแนนซ์ ระยอง ให้กับญาติของตน เพื่อที่ญาติของตนจะได้ชำระหนี้ได้โดยตรง ณ Pico Finance ในพื้นที่ของพวกเขา แต่นางน้อยก็ไม่สามารถทำได้ เพราะไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ของ พิโกไฟแนนซ์ ชลบุรี และ พิโกไฟแนนซ์ ระยอง นั่นเอง โดยนางน้อย ต้องกลับไปขอสินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์ ปทุมธานี เท่านั้น อ่านเพิ่มเติมที่นี่

Pico Finance กับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

นับเป็นความสำเร็จของภาครัฐ ที่คิดค้นและสนับสนุนโครงการ Pico Finance ให้เป็นการปล่อยสินเชื่อในระบบ ให้เข้าถึงประชาชน ในระดับ พ่อค้าแม่ค้า คนหาเช้ากินค่ำ รับจ้างทั่วไป ที่มักจะเป็นหยื่อของหนี้นอกระบบได้โดยง่าย และถึงแม้ว่ามองดูเผินๆ แล้ว การเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และบริการต่างๆ ที่กำหนดไว้ไม่ให้เกิน 36% ต่อปี นั้น จะแลดูเป็นตัวเลขที่ยังสูงอยู่ แต่หากเทียบกับความการคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ของหนี้นอกระบบแล้ว ก็นับได้ว่า มีความเป็นธรรมอยู่มาก ทั้งต่อผู้ประกอบการให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ที่มีความเสี่ยงจะเจอหนี้เสียสูง และผู้ขอสินเชื่อเอง ด้วย

ด้วยระบบการกำหนดเพดานเงินให้สินเชื่อของพิโกไฟแนนซ์ ที่ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อการกู้ 1 ครั้ง นับเป็นมาตรการที่สมเหตุสมผล อันเนื่องมาจากว่าเป็นยอดเงินที่ไม่สูงจนเกินความสามารถในการชำระหนี้ และไม่ต่ำเกินไป จนผู้ขอสินเชื่อต้องหันกลับไปหาหนี้นอกระบบอีก

Leave a Reply